Уелнес център контакти

 

Хотел Реджина Мария , Крайморска алея Дамба“,
Курортна зона „Двореца“, 9600 гр.Балчик,

тел. +359 52 953 470

e-mail: info@reginamariaspa.com

website: http://spareginamaria.com